Bitwa Warszawska 1920


Z okazji obchodów 100lecia Bitwy Warszawskiej stworzone zostało widowisko na płycie PGE Narodowego. My byliśmy odpowiedzialni za efekty pirotechniczne podczas scen bitewnych. Podczas prób i 5 przedstawień użyliśmy łącznie prawie 3000 ładunków pirotechnicznych. Na płycie, w scenografii umieściliśmy 57 pozycji pirotechnicznych a w konstrukcji okopów schowaliśmy 40 systemów pneumatycznych imitujących wybuchy większych ładunków.